اي عشق … هنوز ستاره نگرفته

اي عشق بيا كه سينه‌هامان شد چاك «اين النبأالعظيم؟» گشتيم هلاك چشمي كه تو را نديده باشد كور است خون شد دل ما، «متي ترانا و نريك» در تاك مگر شراب پنهان نشده؟ در غنچه مگر گلاب پنهان نشده؟ اي بي‌خبران كه منكر صبح شديد در شب مگر آفتاب پنهان …

یکی بود یکی نبود هنوز ستاره نگرفته

یکی بود یکی نبود . اونکه بود تو بودی اونکه تو قلب تو نبود من بودم . یکی داشت یکی نداشت . اونکه داشت تو بودی اونکه جز تو کسی رو نداشت من بودم . یکی خواست یکی نخواست . اونکه خواست تو بودی اونکه نخواست از تو جدا شه …

… بعد برو هنوز ستاره نگرفته

صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو ای کبوتر به کجا؟ قدر دگر صبر بکن آسمان پای پرت پیر شود بعد برو نازنینم تو اگر گریه کنی بغض من نیز می شکند خنده کن عشق زمین گیر شود بعد برو …

يا علي … هنوز ستاره نگرفته

ز لیلی من شنیدم یاعلی گفت * به مجنون چون رسیدم یاعلی گفت مگر این وادی دارالجنون است * که هر دیوانه دیدم یاعلی گفت نسیمی غنچه ای را بازمی کرد * به گوش غنچه کم کم یاعلی گفت چمن با دیدن باران رحمت * دعایی کرد و او هم …

فلسفه ملاصدرا درباره خدا هنوز ستاره نگرفته

خداوند بي نهايت است و لامكان و لازمان اما به قدر فهم تو كوچك مي شود وبه قدر نياز تو فرود مي آيد و به قدر آرزوي تو گسترده مي شود و به قدر ايمان تو كارگشا، يتيمان را پدر مي شود و مادر، نااميدان را اميد مي شود، گمگشتگان …