فاصله گرفتن هنوز ستاره نگرفته

فاصله گرفتن از آدمهایی که دوستشان داریم بی فایدست، زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست … گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، فردی که سالهاست منتظر آمدن فرد دیگریست، گاهی دلش برای خودش تنگ می شود راحت ستاره بدید

شعر مرحوم آقاسی در مورد امام صادق علیه السلام 5/5 (1)

جاده ی حیرت بسی پر پیچ بود * لطف ساقی بود و باقی هیچ بود مکه زیر سایه خناس بود * شیعه در بند بنی العباس بود حضرت صادق اگر ساقی نبود * یک نشان از بندگی باقی نبود فقه شمشیر امام صادق است * هر که بی شمشیر شد …

کوله بارت بر بند! هنوز ستاره نگرفته

شاید این چند سحر فرصت آخر باشد! که به مقصد برسیم بشناسیم خدا را و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم می شود آسان رفت میشود کاری کرد که رضا باشد او. ای سبکبال در این راه شگرف در دعای سحرت در مناجات خدایی شدنت هرگز از یاد نبر …

سر و شانه هنوز ستاره نگرفته

وقتی سرت رو رو شونه های کسی میگذاری که دوستش داری بزرگترین آرامش دنیا رو تو خودت احساس میکنی و وقتی کسی که دوستش داری سرش رو رو شانه هات میذاره احساس می کنی قوی ترین موجود جهانی راحت ستاره بدید

تو را مي خواهم هنوز ستاره نگرفته

چشمانت را برای زندگی می خواهم اسمت را برای دلخوشی می خوانم دلت را برای عاشقی می خواهم صدایت را برای شادابی می شنوم دستت را برای نوازش و پایت را برای همراهی می خواهم عطرت را برای مستی می بویم خیالت را برای پرواز می خواهم راحت ستاره بدید