هنوز ستاره نگرفته

شما در طبیعتی زندگی می کنید که خدا آفریده است پس در هر طبیعتی هم باید قانون آنجا را رعایت کنید :

قانون اول ;قانون خلا یا خالی شدن ؛
هر چه انسان ازخشم، کینه ،حسد ،دروغ و….
تهی باشد بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شود.

۲) قانون بارش ;
فوران کردن و بی مضایقه بخشیدن،بارش مهر و عشق

۳) قانون نظم ;
همیشه بی نظمی برکت رااز بین می برد واز ما می گیرد.

۴) قانون پاکی;
پاکی جذب پاکی می شود پس خودتان را پاک کنید و این پاکی منحصر به پاکی جسم نیست بلکه پاکی ذهن ،دل و زبان واندیشه می باشد.

۵) قانون سحر خیزی;
انرژی هستی از اول صبح هرچه به روز نزدیکتر میشود کمتر میشود اوج انرژی ها اول صبح است.

۶) قانون جماعت;
یعنی با هم بودن ،جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.

۷) قانون هماهنگی;
موفقیت یعنی پیشبرد تمامی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.

۸) قانون تنوع:
هرچند وقت یکباروسایل خانه را جابه جا کنیم لباسهای رنگارنگ بپوشیم. از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد چون جمود و خستگی میآورد.

۹) قانون عشق:
اگر کسی رفتار بدی دارد بیایید برایش عاشقانه دعا کنید. خوش رفتاری وسپاس نعمت موجب دوام نعمت است

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سروش
ایتا
اینستاگرام
تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

*
*

فیلدهای ضروری علامت گذاری شده اند *