نامه آبراهام لینكلن به معلم پسرش

هنوز ستاره نگرفته

به پسرم درس بدهید
او باید بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند ، اما به پسرم بیاموزید كه به ازای هر شیاد ، انسان صدیقی هم وجود دارد . به او بگویید ، به ازای هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردی هم یافت می شود . به او بیاموزید ، كه در ازای هر دشمن ، دوستی هم هست . می دانم كه وقت می گیرد ، اما به او بیاموزید اگر با كار و زحمت خویش ، یك دلار كاسبی كند بهتر از آن است كه جایی روی زمین پنج دلار بیابد . به او بیاموزید كه از باختن پند بگیرد . از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر دارید . به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید .
اگر می توانید ، به او نقش موثر كتاب در زندگی را آموزش دهید . به او بگویید تعمق كند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود . به گل های درون باغچه و زنبورها كه در هوا پرواز می كنند ، دقیق شود .
به پسرم بیاموزید كه در مدرسه بهتر این است كه مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد . به پسرم یاد بدهید با ملایم ها ، ملایم و با گردن كش ها ، گردن كش باشد . به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند .
به پسرم یاد بدهید كه همه حرف ها را بشنود و سخنی را كه به نظرش درست می رسد انتخاب كند .
ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید . اگر می توانید به پسرم یاد بدهید كه در اوج اندوه تبسم كند . به او بیاموزید كه از اشك ریختن خجالت نكشد .
به او بیاموزید كه می تواند برای فكر و شعورش مبلغی تعیین كند ، اما قیمت گذاری برای دل بی معناست .
به او بگویید كه تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد .
در كار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید ة اما از او یك نازپرورده نسازید . بگذارید كه او شجاع باشد ، به او بیاموزید كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زیادی است اما ببینید كه چه می توانید بكنید ، پسرم كودك كم سال بسیار خوبی است

شهادت

هنوز ستاره نگرفته

زندگی در جبهه‌ها چنان با معنویت و روحانیت در هم آمیخته بود که گاه تصور می‌شد آن‌چه در خطوط مقدم می گذرد جلوه ای از الطاف الهی است؛ جلوه‌ای برای باور نگاه خاصی که خداوند به بندگان خاص خود دارد و آنان را که عارفانه به دعوتش لبیک می‌گویند، عاشقانه دوست دارد.
مگر نه آن‌که حضرتش می‌فرماید:

کسی که طلب کند من را، مرا می‌یابد؛
و کسی که مرا یافت، مرا می‌شناسد ؛
و کسی که مرا شناخت، دوست می دارد مرا ؛
و کسی که مرا دوست بدارد، به من عشق می‌ورزد ؛
و کسی که به من عشق بورزد، عاشق او می شوم ؛
عاشق هر کسی شوم، او را می کشم ؛
وهرکسی را بکشم ،دیه او بر من واجب می‌شود ؛
پس دیه او من هستم.

سه چيز …

هنوز ستاره نگرفته

توي دنيا طالب سه چيز باش يه گل براي يه روز : يه ستاره براي يه شب : يه دوست براي يه عمر

نگاه باران

هنوز ستاره نگرفته

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم به ظاهر گر چه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

اخطار به دشمنان

هنوز ستاره نگرفته

پروردگارا! بر دشمنانشان و آنان که به دشمنی این قوم رضا داده اند لعنت و نکبت فرو فرست و پیروان گمراه و سیاه کارشان را از درگاه خود بران.

پروردگارا! به روان محمد و آل محمد رحمت فرست زیرا حمد و مجد شایسته ذات حمید و مجید تو باشد.

پروردگارا! آن چنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکات و تحیات فرستاده ای بیشتر و بالاتر و بهتر به روان محمد وآل محمد برکات و تحیات ارزانی فرمای و در گشایش و آسایش و تمکین و تایید آنان شتاب فرمای
صحيفه سجاديه

خنده

هنوز ستاره نگرفته

خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من …. ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت

عشق يعني

هنوز ستاره نگرفته

عشق يعني اشک توبه در قنوت … خواندنش با نام غفار الذنوب
عشق يعني چشمها هم در رکوع … شرمگين از نام ستارالعيوب
عشق يعني سر سجود و دل سجود … ذکر يارب يارب از عمق وجود