يلدا

هنوز ستاره نگرفته

يلدا شب عاشق است. لحظه اي بيشتر با معشوقش تنهاس.

عمرتون صد شب يلدا دلتان قد يه دنيا توي اين شبهاي سرما يادتان هميشه با ما

دوست

هنوز ستاره نگرفته

آمدي……
آمدي

و

در آسمان خاموش دلم

“زهره”ي شدي

و سخاوتت را

از من

دريغ نکردي

دست هيم را

در هياهوي خلوت شهر

تنها مگذار

من اکنون

با هم بودنمان را

به تصوير مي کشم

و دست هيت را

در دلم

جاودانه مي کنم

…………………….

قلب من از تو

سرشار است

ومن

اکنون

خداوند را

هزاران بار

دوست تر دارم

و از شوق تو

گام هيم را

در ين

خاکستري ترين راه دنيا

محکم تر مي گذارم

و بدان هر چقدر هم از من دور باشي

اميدم به دستانت است

عشق يعني

هنوز ستاره نگرفته

عشق يعني اشک توبه در قنوت … خواندنش با نام غفار الذنوب
عشق يعني چشمها هم در رکوع … شرمگين از نام ستارالعيوب
عشق يعني سر سجود و دل سجود … ذکر يارب يارب از عمق وجود