شهادت

هنوز ستاره نگرفته

زندگی در جبهه‌ها چنان با معنویت و روحانیت در هم آمیخته بود که گاه تصور می‌شد آن‌چه در خطوط مقدم می گذرد جلوه ای از الطاف الهی است؛ جلوه‌ای برای باور نگاه خاصی که خداوند به بندگان خاص خود دارد و آنان را که عارفانه به دعوتش لبیک می‌گویند، عاشقانه دوست دارد.
مگر نه آن‌که حضرتش می‌فرماید:

کسی که طلب کند من را، مرا می‌یابد؛
و کسی که مرا یافت، مرا می‌شناسد ؛
و کسی که مرا شناخت، دوست می دارد مرا ؛
و کسی که مرا دوست بدارد، به من عشق می‌ورزد ؛
و کسی که به من عشق بورزد، عاشق او می شوم ؛
عاشق هر کسی شوم، او را می کشم ؛
وهرکسی را بکشم ،دیه او بر من واجب می‌شود ؛
پس دیه او من هستم.

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا

سه چيز …

هنوز ستاره نگرفته

توي دنيا طالب سه چيز باش يه گل براي يه روز : يه ستاره براي يه شب : يه دوست براي يه عمر

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا

نگاه باران

هنوز ستاره نگرفته

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم به ظاهر گر چه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا

اخطار به دشمنان

هنوز ستاره نگرفته

پروردگارا! بر دشمنانشان و آنان که به دشمنی این قوم رضا داده اند لعنت و نکبت فرو فرست و پیروان گمراه و سیاه کارشان را از درگاه خود بران.

پروردگارا! به روان محمد و آل محمد رحمت فرست زیرا حمد و مجد شایسته ذات حمید و مجید تو باشد.

پروردگارا! آن چنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکات و تحیات فرستاده ای بیشتر و بالاتر و بهتر به روان محمد وآل محمد برکات و تحیات ارزانی فرمای و در گشایش و آسایش و تمکین و تایید آنان شتاب فرمای
صحيفه سجاديه

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا

خنده

هنوز ستاره نگرفته

خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من …. ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا

يلدا

هنوز ستاره نگرفته

يلدا شب عاشق است. لحظه اي بيشتر با معشوقش تنهاس.

عمرتون صد شب يلدا دلتان قد يه دنيا توي اين شبهاي سرما يادتان هميشه با ما

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا

دوست

هنوز ستاره نگرفته

آمدي……
آمدي

و

در آسمان خاموش دلم

“زهره”ي شدي

و سخاوتت را

از من

دريغ نکردي

دست هيم را

در هياهوي خلوت شهر

تنها مگذار

من اکنون

با هم بودنمان را

به تصوير مي کشم

و دست هيت را

در دلم

جاودانه مي کنم

…………………….

قلب من از تو

سرشار است

ومن

اکنون

خداوند را

هزاران بار

دوست تر دارم

و از شوق تو

گام هيم را

در ين

خاکستري ترين راه دنيا

محکم تر مي گذارم

و بدان هر چقدر هم از من دور باشي

اميدم به دستانت است

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا

عشق يعني

هنوز ستاره نگرفته

عشق يعني اشک توبه در قنوت … خواندنش با نام غفار الذنوب
عشق يعني چشمها هم در رکوع … شرمگين از نام ستارالعيوب
عشق يعني سر سجود و دل سجود … ذکر يارب يارب از عمق وجود

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام
سروش
تلگرام
ایتا