عشق يعني

هنوز ستاره نگرفته

عشق يعني اشک توبه در قنوت … خواندنش با نام غفار الذنوب
عشق يعني چشمها هم در رکوع … شرمگين از نام ستارالعيوب
عشق يعني سر سجود و دل سجود … ذکر يارب يارب از عمق وجود

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سروش
ایتا
اینستاگرام
تلگرام