درس زندگي

هنوز ستاره نگرفته

موفقيت مثل يک دختر زيبا هر لحظه ممکن است ما را ترک کند ولی شکست مثل يک مادر می خواهد درس های مهم زندگی را به ما بياموزد

از يک دوست …

هنوز ستاره نگرفته

روزگارت شاد بادا
دلت از هر چه عشق آزاد بادا
دلت مانند کوهستانی از گل
چنان مازندران آباد بادا

يلدا

هنوز ستاره نگرفته

يلدا شب عاشق است. لحظه اي بيشتر با معشوقش تنهاس.

عمرتون صد شب يلدا دلتان قد يه دنيا توي اين شبهاي سرما يادتان هميشه با ما

دوست

هنوز ستاره نگرفته

آمدي……
آمدي

و

در آسمان خاموش دلم

“زهره”ي شدي

و سخاوتت را

از من

دريغ نکردي

دست هيم را

در هياهوي خلوت شهر

تنها مگذار

من اکنون

با هم بودنمان را

به تصوير مي کشم

و دست هيت را

در دلم

جاودانه مي کنم

…………………….

قلب من از تو

سرشار است

ومن

اکنون

خداوند را

هزاران بار

دوست تر دارم

و از شوق تو

گام هيم را

در ين

خاکستري ترين راه دنيا

محکم تر مي گذارم

و بدان هر چقدر هم از من دور باشي

اميدم به دستانت است