سرعت گیر، یک استاندارد واجب

سرعت گیر (Bump) و سرعت کاه (Hump) مقدمه:    در این مقاله به بررسی یکی از ابزارهای کنترل سرعت که در نقاط مختلف دنیا از آن استفاده میشود پرداخته میشود. سرعت گیر و سرعت کاه در کشور ما نیز به طور

امیرکبیر

یکی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما - به همان اندازه‌یی که واقعیت دارد - امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما فقط سه سال در رأس دولت بوده است. همه‌ی کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه‌ی خاطرات خوبی

تفاوت را احساس کنید

ما عاشق احمدی نژاد نیستیم. دشمن روحانی هم نیستیم. اما حرف حق زیباست. فرق ره،ازکجا؟ تابه کجا؟؟؟!!! ✅ احمدی نژاد ۶۴ تا دونه سانترفیوژ زمان خاتمی رو کرد ۱۹ هزار سانترفیوژ، ⛔️ روحانی ۱۹ هزارتا رو با مذاکرات پیچیده کرد