عشق یعنی… هنوز ستاره نگرفته

عشق یعنی سكوت لبهایم عشق یعنی مرگ بیان شاعر عشق یعنی جستجوی چشمان نوجوانی عشق یعنی همین یك ، دو قدم تا سكوت عشق یعنی مفهوم همین ژاله سبز عشق یعنی قلم برداری دست را آزاد كنی و چشمها را بسته رنگها را در اختیار روحت بگذاری تا با معنا …

آرزو هنوز ستاره نگرفته

سادگي مهر و صفا قانون انسان بودن است… کاش قانونهايمان يک دم رعايت مي شدند …اشکهاي همدلي از روي مکر است و فريب …،کاش روزي چشم هامان با صداقت مي شدند… گاهي از غم مي شود ويران دلم …، کاشکي دلها همه مردانه قسمت ميشدن… راحت ستاره بدید

مي‌روم … هنوز ستاره نگرفته

مي‌روم شايد كمي حال شما بهتر شود مي‌گذارم با خيالت روزگارم سر شود از چه مي‌ترسي برو ديوانگي‌هاي مرا آنچنان فرياد كن تا گوش عالم كر شود مي‌روم ديگر نمي‌خواهم براي هيچ كس حالت غمگين چشمانم ملال‌آور شود بايد اين بازنده ي هربار-جان عاشقم- تا به كي بازيچه اين دست …

بخوان هنوز ستاره نگرفته

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد/ دعا کبوتر عشق است وبال وپر دارد/بخوان دعای فرج را وعافیت بطلب/ که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد/بخوان دعای فرج را ونا امید مباش بهشت پاک اجابت هزار در دارد/بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است/ خدای را شب یلدای غم …