زیباترین نغمه های خدایی هنوز ستاره نگرفته

خدایا دلم را همچون نیلبکی چوبین بر لبهای خود بگذار و زیباترین نغمه هایت را در فضای زندگیم متراکم کن.چنان بنواز دلم را که هر جا نفرتی هست عشق باشم هر جا زخمی هست مرهم باشم هر جا تردید هست ایمان باشم و هر جا نا امیدی است امید باشم* …

فرازی زیبا و پندآموز، از نامه اخلاقی ـ عرفانی استاد مطهری به دخترش هنوز ستاره نگرفته

«فرزند عزیزم، می‏گویند: مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار: تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بردن به کار. ولی بعضی افراد آن چنان زیرک و باهوش‏اند که گویی دوبار به دنیا آمده‏اند و این، بار دوم است و بعضی افراد چنانند که با چند …

توصیه مدرس به دخترش هنوز ستاره نگرفته

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ شهید آیة اللّه سیّد حسن مدرّس ، نابغه جهاد و افشاگرى بر ضّد ظلم و ستم و قهرمان شجاعت و شهامت ، در ماه رمضان 1356 هجرى قمرى در تبعیدگاه خود، كاشمر توسّط مزدوران رضاخان مسموم شد و به شهادت رسید، در حالى كه حدود هفتاد …

آرزوي من هنوز ستاره نگرفته

چشمان من براي تو بانگ ميزند اي آرزوي من شبم گذشت واي بر من اگر شوق دل مرا جز تو بخواند و گوش دل نجوايي جز نجواي تو بشنود در تب گريه ام اي عشق من تو را سوگند برگرد. قلبم را آرامش بخش دوستي مرا پاس دار راحت ستاره …

گاهي هنوز ستاره نگرفته

تماشايي ترين تصــــــــوير دنيـــــــــا ميشوي گاهي دلم مي پاشد از هم بس كه زيبا مي شوي گاهي حضــــــور گاه گاهــت بازي خورشيد با ابر است كه پنهان ميشوي گاهي و پيدا ميشوي گاهي به ما تا ميرسي كج مي كني يكباره راهت را ز ناچاريست گر هم صحبت ما ميشوي …

اسارت هنوز ستاره نگرفته

مي خواهم بدون اسارت دوستت بدارم، با آزادي كنارت باشم، بدون اصرار تو را بخواهم، با احساس گناه تركت نكنم، با سرزنش از تو انتقاد نكنم و با تحقير به تو كمك نكنم، و اگر تو نيز با من چنين باشي، يكديگر را غني خواهيم راحت ستاره بدید