کوزه گر هنوز ستاره نگرفته

بخيلي نزد کوزه گري رفت و از او خواست کاسه اي و کوزه اي بسازد. کوزه گر گفت : به آن دو چه حک کنم؟ بخيل گفت: و اما بر روي کوزه حک نما: «فمن شرب منه فليس مني؛ هر که از آن بياشامد، از من نيست.»(بقره : 249) و …

از عاشقی بگو هنوز ستاره نگرفته

ناخواسته به روی سیاهم نگاه کن! یک بار هم به خاطر من اشتباه کن! جانا! مگر شکستن دلها گناه نیست قربان دل شکستن تو – پس – گناه کن! با یک نگاه می کشی و زنده میکنی مابین مرگ و زندگی ام ، یک نگاه کن! حتی دروغکی شده از …

وفای عشق هنوز ستاره نگرفته

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع شب نشین کوی سربازانم چو شمع روز و شب خوابم نمی آید بچشم غم پرست بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع راحت ستاره بدید

فرموده امام علی (ع) هنوز ستاره نگرفته

ارزش هر انسانى به قدر همّت اوست، و شجاعت و توان هر شخصى به مقدار گذشت و احسان اوست، و درستكارى و صداقت او به قدر جوانمردى اوست، و پاكدامنى و عفّت هر فرد به اندازه غيرت او خواهد بود. راحت ستاره بدید

روز از نو، روزی از نو هنوز ستاره نگرفته

امیرمومنان علی علیه السلام فرموند: هر روزى كه بر انسان وارد شود، گوید: من روز جدیدى هستم، من بر اعمال و گفتار تو شاهد مى باشم. سعى كن سخن خوب و مفید بگوئى، كار خوب و نیك انجام دهى. من در روز قیامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود. …