امن یجیب 1/5 (1)

دلخوش از آنیم که حج میرویم …. غافل از آنیم که کج میرویم کعبه به دیدار خدا میرویم …. او که همینجاست کجا میرویم ؟ حج به خدا جز به دل پاک نیست …. شستن غم از دل غمناک نیست دین که به تسبیح و سر و ریش نیست ….هرکه …

ای دبستانی ترین احساس من هنوز ستاره نگرفته

تا درون نیمکت جا می شدیم ما پر از تصمیم کبری می شدیم پاک کن هایی ز پاکی داشتیم یک تراش سرخ لاکی داشتیم کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت دوشمان از حلقه هایش درد داشت گرمی دستانمان از آه بود برگ دفتر ها به رنگ کاه بود مانده در …

به روی سینه ما تا قیامت مانده داغ تو 5/5 (1)

دلم خون شد برادر جان چرا خون در جگر داری از آن كوزه چه نوشیدی كه در جانت شرر داری ز بس جور و جفا دیدی جگر در سینه ات خون شد میان تشط خون جانا چو باغ لاله گلگون شد به قربان مزار بی رواق و بی چراغ تو …