به دنبال خدا نگرد … هنوز ستاره نگرفته

به دنبال خدا نگرد ….. خدا در بیابان های خالی از انسان نیست …… خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست ….. خدا در مسیری که به تنهایی آن را سپری می کنی نیست …. خدا آنجا نیست …. به دنبالش نگرد. خدا در نگاه منتظر کسی است که …

هدیه خدا به انسان هنوز ستاره نگرفته

هدیه خدا به انسان قدرت محض است.به محض پی بردن به این حقیقت،اوضاع و شرایط مساعد خود به خودپیش می آیند.آنان که در انتظار خداوند هستند،نیرویی تازه خواهند یافت و چون عقاب پرواز خواهند کرد .خواهند دوید و خسته نخواهند شدو در مانده نخواهد گردید.بیائید باور کنیم این نیروی شکست …

ملکه قم هنوز ستاره نگرفته

شهادت اخت الرضا ، بنت النبی ، ملکه قم حضرت معصومه سلام الله علیها را به ساحت مقدس آقا اما زمان روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و شما محب مولا علی علیه السلام تسلیت عرض میکنم … راحت ستاره بدید

گريه هايم بي صداست هنوز ستاره نگرفته

گريه هايم بي صداست عشق من بي انتهاست ردپاي اشک هايم را بگير تابداني خانه عاشق کجاست تقديم به چشمي كه اشكش منم، تقديم به اشكي كه غمش منم، تقديم به شمعي كه پروانه اش منم، تقديم به گلزاري كه گلش …تويي و تقديم به عشقي كه عاشقش منم راحت …

يادمان باشد … هنوز ستاره نگرفته

يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم وقت پرپر شدنش، سوز و نوايي نکنيم پر پروانه شکستن،هنر انسان نيست گر شکستيم ز غفلت،من و مايي نکنيم يادمان باشد ، سر سجاده عشق جز براي دل محبوب، دعايي نکنيم يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بي سرو …