كارها را بايد بر اساس وقت نماز تنظيم كرد هنوز ستاره نگرفته

از فرمايش اميرالمومنين عليه السلام اين را الهام گرفتم كه كارها را بايد بر اساس وقت نماز تنظيم كرد . وقتي مي خواهيم با يك كسي قراري بگذاريم بگوييم يك ساعت بعد از نماز صبح ، يك ساعت مانده به نماز ظهر . . . محور وقت نماز باشد …… …

از عاقلان حساب دلم را جدا کنید هنوز ستاره نگرفته

از عاقلان حساب دلم را جدا کنید – حرف و حدیث کهنه خود را رها کنید چیزی به شب نمانده به خلوت که می روید – قدری دل شکسته ما را دعا کنید این دست های ساده و خالی دخیلتان – ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید راحت …