السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها هنوز ستاره نگرفته

حی دانا کار بی حاصل نکرد / عشق مولا قسمت هر دل نکرد هر دلی کان خانه مولا شود/ خانه دارش حضرت زهرا شود راحت ستاره بدید

برادران عزیز ایرانی ! هنوز ستاره نگرفته

یک شب بچه های تخریب چی در منطقۀ زبیدات ، هنگام خنثی کردن مین ها با مین هایی مواجه شدندکه ضامن هایشان کشیده نشده بود و آماده انفجار نبودند. در زیر یکی از مین ها برگه ای را پیدا کردند که به بنده هم نشان دادند. در آن برگه یکی …