شهید آوینی هنوز ستاره نگرفته

هرنوع وابستگی مومن راازوصول به حق بازمیدارد وهمچون غل وزنجیری که بردست زندانیان میبستند اورا به زمین میچسباندوقدرت قیام را از او میگیرد.مومن اگر وابسته باشد نمیتواند قیام کند.عصرماعصرقیام است. راحت ستاره بدید

بر فاطمه گوهر نبوت صلوات هنوز ستاره نگرفته

بر کوکب آسمان عصمت صلوات/بر فاطمه گوهر نبوت صلوات/بر مادر یازده امام برحق/از صبح ازل تا به قیامت صلوات/اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم راحت ستاره بدید

وقتی تنهاییم … هنوز ستاره نگرفته

وقتی تنهاییم دنبال دوست می گردیم، پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش می گردیم، وقتی که از دستش دادیم، در تنهایی، دنبال خاطراتش می گردیم. مراقب قلب ها باشیم، هیچ چیز آسانتر از قلب نمی شکند. ژان پل سارتر راحت ستاره بدید

خودت باورت میشود هنوز ستاره نگرفته

چه رسم جالبی است، محبتت را میگذارند پای احتیاجت، صداقتت را میگذارند پای سادگیت، سکوتت را میگذارند پای نفهمیت، نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت، … … و وفاداریت را پای بی کسیت، و آن قدر تکرار می کنند که خودت باورت میشود….!!! راحت ستاره بدید