امشب دعايم كن 4/5 (1)

اگر گاهى ندانسته به احساس تو خنديدم,ويا از روى خودخواهى فقط خود را پسنديدم,اگر از دست من در خلوت خود گريه اى کردى,اگر بد کردم و هرگز به روى خود نياوردى,اگر زخمى چشيدى گاه گاهى از زبان من,اگر رنجيده خاطر گشتى از لحن بيان من …حلالم کن…و بعد امشب دعايم …

الامام امیر المومنین علــــــــــــی ابن ابی طالب هنوز ستاره نگرفته

الامام امیر المومنین علــــــــــــی ابن ابی طالب(علیه السلام): کم من صائم لیس له من صیامه الا الظماء و کم من قائم لیس له من قیامه الا العناء _ چه بسیار روزه دارانی که غیر از تشنگی و گرسنگی چیزی نصیبشان نمیشود(بخاطر گناهان) و چه بسیار نمازگزارانی که غیر از خستگی …

الامام جعفر ابن محمد الصادق هنوز ستاره نگرفته

الامام جعفر ابن محمد الصادق(عليهم السلام):نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح وعمله متقبل و دعائه مستجاب _ خواب روزه دار عبادت و سکوتش تسبيح و عملش پذيرفته و دعايش مستجاب است .الفقيه ج2 ص 76 راحت ستاره بدید

الامام جعفر ابن محمد الصادق هنوز ستاره نگرفته

الامام جعفر ابن محمد الصادق(عليهم السلام):نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح وعمله متقبل و دعائه مستجاب _ خواب روزه دار عبادت و سکوتش تسبيح و عملش پذيرفته و دعايش مستجاب است .الفقيه ج2 ص 76 راحت ستاره بدید

مسلمان و كافر هنوز ستاره نگرفته

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : ميان مسلمان و كافر فاصله‏اى جز اين نيست كه نماز واجب را عمدا ترك كند يا از روى سبك شمردن آن را نخواند . ثواب الأعمال : 275 / 1 راحت ستاره بدید