یا حسن (ع) 5/5 (1)

ما را غلام کوی حسن آفریده اند / مبهوت و مات روی حسن آفریده اند ما را پیاله نوش شرابش رقم زدند / مست از خم و سبوی حسن آفریده اند خورشید را به این همه نقش و نگارها / از طلعت نکوی حسن آفریده اند روشن ز نور روی …

حضرت امام حسن(ع) هنوز ستاره نگرفته

به حضرت امام حسن(ع) عرض شد: چرا شما هرگز نیازمندی را نا امید بر نمی‌گردانید، اگر چه سوار بر شتر باشید؟ امام حسن(ع) فرمودند: خود من هم محتاج و نیازمند درگاه خداوند هستم و دوست دارم که خداوند مرا محروم نگرداند و شرم دارم در حالی که نیازمند هستم، نیازمندان …

رسول خدا (ص) هنوز ستاره نگرفته

خطاب به مردان متاهل فرمودند : لباسهای خود را تمیز کنید و موهای خود را کم و مرتب و زیبا کنید و دهانهای خود را مسواک بزنید و همیشه آراسته و پاکیزه باشید زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند. نهج الفصاحه صفحه 72 راحت ستاره بدید