چرا باید بگوییم «امام خامنه ای»؟ هنوز ستاره نگرفته

متن زیر قسمتهایی از سخنان یکی از مسئولان دولتی است که توسط یکی از دوستان به ای میل حقیر ارسال شد. به نظرم جالب آمد و به همین خاطر منتشر کردم تا نظر دوستان را هم در این باره بدانم. غربی‌ها با سه کلیدواژه‌ی آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر افکار …

شعر شهادت حضرت زهرا، زبان حال امام حسن 5/5 (2)

تمام اهل عالم دم گرفتند به حال خانه ی ما غم گرفتند که روزی روزگاری خانه ی ما صفایی داشت آن را هم گرفتند کنون افتاده ناله در دل باد و حتی آسمان هم ناله سر داد نمی دانی چه شد در آن سیاهی خودم دیدم که بین کوچه افتاد …