تاریخ ولادت امام حسین علیه السلام هنوز ستاره نگرفته

مشهور است که امام حسین علیه السلام در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا آمد، ولی اساسا در تاریخ ولادت او و فاصله سنی‌اش با برادرش امام حسن علیه السلام چندین نظر وجود دارد: 1 – آخر ربیع الاول سال سوم هجری. 2 – روز …

پدر خوب من روزت مبارک 5/5 (1)

ای فدای روی همچون ماه تو گشته ام من واله و شیدای تو تکیه گاه من تویی هان ای پدر ای پدر کی میشوم همتای تو؟ گر تو می بینی که شعری گفته ام دوست دارم پا گذارم جای تو گرچه می نتوان که جا پایت گذاشت لیک رسوا می …

« خیال پدر » هنوز ستاره نگرفته

شب بودوماه واختر و شمع ومن وخیال خواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت رویای عمر رفته مرا پیش دیده بود درعالم خیال به چشم آمدم پدر کز رنج چون کمان قد سروش خمیده بود موی سیاه او شده بود اندکی سپید …

ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ رسای ﻣﻌﻠﻢ هنوز ستاره نگرفته

ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭﺍﻻ ﻣﻘﺎﻡ شهید مرتضی مطهری ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﺮﺍﻏﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺗﺎﺭ ﻭ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻔﺘﮕﺎﻥ ﻭﺍﺩﯼ ﺟﻬﻞ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻌﻠﻢ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻦ ﮔﻔﺖ : ﺳﻨﮕﯿﺴﺖ ﺻﺒﻮﺭ. ﺑﻪ ﮔﻞ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻌﻠﻢ ﺭﺍ …

شیب ملایم هنوز ستاره نگرفته

عجب شیب ملایم داشت بنزین! مرا در پمپ ها می کاشت بنزین برای یاری قشر فقیران قد مهای خوشی برداشت بنزین چنان آهسته بالا رفت نرخش همه گفتیم عجب گل کاشت بنزین تو گفتم داد از آن اجناس بعدی مرا دیوانه می پنداشت بنزین برای آن سبد های خیالی زجیبم …