آقا اجازه 5/5 (1)

آقا اجازه ، دل زده ام از تمام شهر بی تو دلم گرفته از این ازدحام شهر آقا اجازه ، دست خودم نیست خسته ام در درس عشق من صف آ خر نشسته ام در این کلاس ، عاطفه معنا نمی دهد اینجا کسی به پای تو برپا نمی دهد …