تفاوت را احساس کنید 1/5 (1)

ما عاشق احمدی نژاد نیستیم. دشمن روحانی هم نیستیم. اما حرف حق زیباست. فرق ره،ازکجا؟ تابه کجا؟؟؟!!! ✅ احمدی نژاد ۶۴ تا دونه سانترفیوژ زمان خاتمی رو کرد ۱۹ هزار سانترفیوژ، ⛔️ روحانی ۱۹ هزارتا رو با مذاکرات پیچیده کرد ۵ هزارتا!!! ✅ احمدی نژاد غنی سازی ۳.۵ درصد رو …