امشب هنوز ستاره نگرفته

امشب‌ بیا که‌ تشنه ی یک همنشینی‌ام‌ دیگر امید نیست‌ که‌ فردا ببینی‌ام‌ فردا، مرا ـ تمام‌ مرا ـ باد می‌برد ای‌ کاش‌، جای‌ باد، تو امشب‌ بچینی‌ام‌ خورشید، فرصتی‌ ست‌ که‌ از من‌ گذشته‌ است‌ تاریک‌، مثل‌ سایه ی تنگ‌ پسینی‌ام‌ لحظه‌ به‌ لحظه‌ از دلِ هم‌ دورتر شدیم‌ …

عاشقی 4.5/5 (2)

من تورا میخواهم و یاد تو در من ماندنیست چشم تو چون شاه بیتی در غزلها خواندنیست . روی خود پنهان نکن ای عشق پنهانی من چهره زیبای تو چون باغ گلها دیدنیست . من به لبهایت طمع کردم،تو رنجیدی چرا این نباشد خبط من،لبهای تو بوسیدنیست . گفته بودی …

عشق یعنی … هنوز ستاره نگرفته

عشق یعنی با یکی ، یکجا ، تماشایی شوی عاشقش باشی ، برایش هر لحظه رویایی شوی راه رویایی شدن اینست که شیدایی کنی بی شراب و باده ها درگیر شیدایی شوی عشق یعنی با نگاهت روی او را ناز کن عشق یعنی با رخش درگیر زیبایی شوی گر که …