تذکر جدی من به شبکه نهال

5/5 (1)

سلام. لطفا در هنگام دوبله دقت کنید از فحش و ناسزا و کلمات نامناسب استفاده نشود. در قسمت امشب ۲۴ فروردین ساعت ۸  پاندای کونگ فو کار، پاندا به طاووس می گوید (پدرسوخته) که در جا پسرم از این کلمه استفاده می کند. فرهنگ سازی غلط چند سال گذشته این کشور از صدا و سیما شکل گرفته دقیقا از زمانی که همه مجریان و اخبار گویان با مقنعه سبز جلوی دوربین ظاهر شدند و از فردا مقنعه سبز مد شد. دقت کنید این فرهنگ ها به درون منازل شما هم وارد می شوند.

💠روز پدر💠

5/5 (1)

🌸🌹🌼🌹

«خبر آمد خبری در راه است»
کعبه را ،گُل پسری در راه است

کعبه هر چند ز بُت خالی نیست،
هرگز این گونه به خوشحالی نیست

خانه آبستنِ یک فرزند است
چاکِ دیوار،گلِ لبخند است

مادری آمده،طفلی در بَر
طفلی از عالم و آدم برتر

چیست این نغمه که در دیوار است؟!
این صلایی است که از دادار است:

به پناه آمده ،راهش بدهید
مُستجیر است؛پناهش بدهید

این بُوَد مریم و آن عیسایش
شاخۀ خشک ،دهد خُرمایش

تا خدا ریشۀ شک بردارد،
باید این خانه ترک بردارد!

خانه زاد است مرا این فرزند
نام او خورده به نامم پیوند

من خدایِ علیِ اعلایم
او علی، بندۀ بی همتایم

آی! ای مادرِ«گُل در دامن»
آشناگونه سخن گو با من!

آنچه آورده ای ای «بنتِ اسد»
هرگز از مادرِ گیتی نرسد

این، جهانی است که در بر داری
دیده روشن! که تو «حیدر»داری

در اگر بسته،ز دیوار بیا
دیر شد دیر شد این کار، بیا

پیک حق میلِ تبسُّم دارد
احمد (ص)از شوق، تلاطم دارد

تا برادر به برادر برسد
باید این رود به کوثر برسد

آید و «کفو» به زهرا بشود
همسرِ «امّ ابیها» بشود

پیش تر، پیش تر آ،پیش تر آ
بر سَرایِ پسرِ خویش،در آ !

یا علی(ع)خانه و کاشانه تو راست
ساقیا !ساغر و پیمانه تو راست

غُلغُله در فلک انداخته ایم
شوری اندر ملک انداخته ایم

قُدسیان سوی حجاز آمده اند
به تمنّا و نیاز آمده اند،

تا بشارت به محمّد(ص) گویند
بعد از آن، بر تو خوشامد گویند

مرحبا ! ای شهِ فرخنده نَسَب
مرحبا ! «شیر خدا، شاهِ عرب»

🌺🌺🌺🌺
عاشقان فصلِ طَرَب آمده است
شیعیان! ماه رجب آمده است

سیزده روز، رجب در تَب بود
چشم در راهِ ابو زینب بود

«سیزده»، نام گرفته است از او
آبرو وام گرفته است از او

عاشقان! نورِِ اَحَد آمده است
«اسد» از «بنتِ اسد» آمده است

باشد این اُمّتتان را دو پدر
دو پدر ،خوب تر از شمس و قمر

آن یکی حضرتِ خیرُ البشر است
این یکی بنتِ اسد را پسر است

با محمّد(ص) ز رگ و ریشه یکی است
آن دو را خصلت و اندیشه یکی است

این، دو شاخه است ز یک اَصله شجر
یا دو نور است ز یک قرصِ قمر

یا دو حلقه، ز یکی زنجیر است
یا دو آیینه و یک تصویر است

بَل،دو تا نیست؛یکی هست و تمام
«حق» نموده است تجلّی ،به دو نام

🌺🌺🌺🌺

شیعیان ! مژده که روز پدر است
مژدگانی! که ،پدر تاجِ سر است

ای یتیمان ! لَبتان خندان باد
شادی و هلهله صد چندان باد

«خبر آمد خبری در راه است»
بر یتیمان پدری در راه است

آه ! ما جمله،یتیمانِ توییم
یا علی(ع)دست به دامان توییم

🍃ابوطالب لاچینی🍃