5/5 (2)

یاران با صداقت در بانک صادرات است خوبان با شرافت در بانک صادرات است
رکن اساس و اصلی بر مشتری مداری سرعت شعار دقت در بانک صادرات است
یاری رسان مردم مشکل گشای ملت مفهوم استعانت در بانک صادرات است
بر حجم کار افزون دارد بسی تحمل صبر و ثبات و همت در بانک صادرات است
در اقتصاد ایران آنان که بهترینند بی شبهه این جماعت در بانک صادرات است
با مشتری مداری جایش قلوب مردم خوش روئی و رفاقت در بانک صادرات است
از بار خدمت خلق هرگز نشد کمر خم معنای استقامت در بانک صادرات است
ورد زبان یاران این سه شعار باشد حجب و حیا و حرمت در بانک صادرات است

شعر از علی صلاحلو

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سروش
ایتا
اینستاگرام
تلگرام

مطالب مرتبط

بدون نظر

Leave a Comment