مرابحه چیست؟

مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.

بانک ها می توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تاسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای با دوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات کرده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار کنند. بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل کنند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می باشد. اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. بانک ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم کنند.

تعريف «خريد دين»

تعريف «خريد دين »

هرچند درقانون اوليه بانکداري بدون ربا ازقرارداد«خريد دين » سخني به ميان نيامده بود، اما درماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه ،«خريد دين »به عنوان يکي ازعقود اسلامي زيربناي عمليات بانکداري اسلامي به ساير عقود اضافه شد. دراين ماده آمده است: «به عقود مندرج درفصل سوم قانون عمليات بانکداري بدون ربا ،عقود اسلامي اﺳﺘﺼﻨﺎع ،ﻣﺮاﺑﺤﻪ وﺧﺮﯾﺪ دين اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳد.»

تعريف «خريد دين» آن است که: ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻨﺎد ﻃﻠﺐ ﻣﺪت دار واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮات، ﭼﮏ و …را باکسرمبلغي (درصدي)خريداري (تنزيل) کند.به عبارت ديگر، خريد اوراق و اسناد تجاري به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي امانقد را «خريد دين» گويند. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد و منظور از مبلغ اسمي، مبلغي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر شده و حاکي از ميزان دين يا بدهي مي باشد که بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود.

خريد دين، قراردادي تمليکي

خريد دين درکنارعقودي همچون مشارکت مدني وقرض الحسنه ازجمله قراردادهاي تمليکي است که گيرنده تسهيلات ،مالک آن مي شود .ازاين رو، چنانچه گيرنده تسهيلات درروند اخذ تسهيلات دروغ گفته و تخلف کرده باشد، معامله اش باطل نمي شود. اما بعضي از قرارداد ها مانند فروش اقساطي و جعاله، قرارداد هاي «اذني» است؛ به اين معنا که بانک طبق قراردادي که با مشتري مي بندد به او وکالت مي دهد تا کالاهاي مورد قرارداد را بخرد يا درعقد جعاله، خدماتي نظير تعمير مسکن يا خودرو را انجام دهد. دراين گونه عقود ، مشتري، مالک منابع تسهيلات نمي شودبلکه در مالکيت بانک است واگرتخلف کند، «معامله فضولي» تلقي مي شود.

تعریف ساده:

خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین می‌باشد.

اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی می‌باشد. با توجه به این تعریف، تسهیلات خرید دین، تسهیلاتی است که در آن بانک ( شخص ثالث ) با اعطای تسهیلات، نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ( بدهکار ) از ذینفع این اوراق ( داین ) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می‌نماید.

تذکر جدی من به شبکه نهال

سلام. لطفا در هنگام دوبله دقت کنید از فحش و ناسزا و کلمات نامناسب استفاده نشود. در قسمت امشب ۲۴ فروردین ساعت ۸  پاندای کونگ فو کار، پاندا به طاووس می گوید (پدرسوخته) که در جا پسرم از این کلمه استفاده می کند. فرهنگ سازی غلط چند سال گذشته این کشور از صدا و سیما شکل گرفته دقیقا از زمانی که همه مجریان و اخبار گویان با مقنعه سبز جلوی دوربین ظاهر شدند و از فردا مقنعه سبز مد شد. دقت کنید این فرهنگ ها به درون منازل شما هم وارد می شوند.

💠روز پدر💠

🌸🌹🌼🌹

«خبر آمد خبری در راه است»
کعبه را ،گُل پسری در راه است

کعبه هر چند ز بُت خالی نیست،
هرگز این گونه به خوشحالی نیست

خانه آبستنِ یک فرزند است
چاکِ دیوار،گلِ لبخند است

مادری آمده،طفلی در بَر
طفلی از عالم و آدم برتر

چیست این نغمه که در دیوار است؟!
این صلایی است که از دادار است:

به پناه آمده ،راهش بدهید
مُستجیر است؛پناهش بدهید

این بُوَد مریم و آن عیسایش
شاخۀ خشک ،دهد خُرمایش

تا خدا ریشۀ شک بردارد،
باید این خانه ترک بردارد!

خانه زاد است مرا این فرزند
نام او خورده به نامم پیوند

من خدایِ علیِ اعلایم
او علی، بندۀ بی همتایم

آی! ای مادرِ«گُل در دامن»
آشناگونه سخن گو با من!

آنچه آورده ای ای «بنتِ اسد»
هرگز از مادرِ گیتی نرسد

این، جهانی است که در بر داری
دیده روشن! که تو «حیدر»داری

در اگر بسته،ز دیوار بیا
دیر شد دیر شد این کار، بیا

پیک حق میلِ تبسُّم دارد
احمد (ص)از شوق، تلاطم دارد

تا برادر به برادر برسد
باید این رود به کوثر برسد

آید و «کفو» به زهرا بشود
همسرِ «امّ ابیها» بشود

پیش تر، پیش تر آ،پیش تر آ
بر سَرایِ پسرِ خویش،در آ !

یا علی(ع)خانه و کاشانه تو راست
ساقیا !ساغر و پیمانه تو راست

غُلغُله در فلک انداخته ایم
شوری اندر ملک انداخته ایم

قُدسیان سوی حجاز آمده اند
به تمنّا و نیاز آمده اند،

تا بشارت به محمّد(ص) گویند
بعد از آن، بر تو خوشامد گویند

مرحبا ! ای شهِ فرخنده نَسَب
مرحبا ! «شیر خدا، شاهِ عرب»

🌺🌺🌺🌺
عاشقان فصلِ طَرَب آمده است
شیعیان! ماه رجب آمده است

سیزده روز، رجب در تَب بود
چشم در راهِ ابو زینب بود

«سیزده»، نام گرفته است از او
آبرو وام گرفته است از او

عاشقان! نورِِ اَحَد آمده است
«اسد» از «بنتِ اسد» آمده است

باشد این اُمّتتان را دو پدر
دو پدر ،خوب تر از شمس و قمر

آن یکی حضرتِ خیرُ البشر است
این یکی بنتِ اسد را پسر است

با محمّد(ص) ز رگ و ریشه یکی است
آن دو را خصلت و اندیشه یکی است

این، دو شاخه است ز یک اَصله شجر
یا دو نور است ز یک قرصِ قمر

یا دو حلقه، ز یکی زنجیر است
یا دو آیینه و یک تصویر است

بَل،دو تا نیست؛یکی هست و تمام
«حق» نموده است تجلّی ،به دو نام

🌺🌺🌺🌺

شیعیان ! مژده که روز پدر است
مژدگانی! که ،پدر تاجِ سر است

ای یتیمان ! لَبتان خندان باد
شادی و هلهله صد چندان باد

«خبر آمد خبری در راه است»
بر یتیمان پدری در راه است

آه ! ما جمله،یتیمانِ توییم
یا علی(ع)دست به دامان توییم

🍃ابوطالب لاچینی🍃

روش‌های رفع «بوت‌لوپ» ، بالا نیامدن گوشی سامسونگ پس از آپدیت

توجه: هنگامی که گوشی شما با مشکل “بوت‌لوپ” مواجه می‌شود، به‌ احتمال ۹۰ درصد برای رفع مشکل، باید تمامی برنامه‌ها و تنظیمات فعلی گوشی‌ یا تبلت شما حذف گردد. بنابراین پیش از گرفتار شدن به آن، حتما یک نسخه پشتیبان از برنامه‌ها و فایل‌های خود تهیه نمایید.

روش اول:

اگر دستگاه اندرویدی شما روی فریمور اصلی است، یعنی هیچ کاستوم ریکاوری نظیر CWM یا  TWRP  برروی آن نصب نکرده‌اید، مراحل زیر را دنبال نمایید:

  1. باتری گوشی یا تبلت خود را خارج کرده و در حدود ۳۰ ثانیه منتظر بمانید. سپس، باتری را دوباره در جای اصلی خود جا بزنید.
  2. دستگاه خود را در وضعیت ASR (اندروید سیستم ریکاوری) بوت نمایید. برای این، نیاز به گرفتن همزمان چند کلید ترکیبی دارید که برای فهمیدن آن، می‌توان از این سایت استفاده کرد. برای مثال، در گوشی‌های سامسونگ ، کافی است که همزمان کلیدهای افزایش صدا، Home و پاور را باهم نگه دارید. در تبلت‌هایی که در آن، کلید سخت افزاری Home وجود ندارد، شما می‌توانید با نگه‌داشتن همزمان دو کلید افزایش صدا و پاور،  آن را در وضعیت  ASR بوت کنید؛ این روش برای گوشی‌هایی که اینگونه هستند یعنی کلید سخت‌افزاری Home را ندارند، نیز در اغلب موارد جواب می‌دهد.
  3. در منوی ریکاوری، به‌وسیله دکمه کاهش/ افزایش صدا بین گزینه‌ها جابه‌جا شده و سپس عبارت “wipe cache partition” را به‌وسیله دکمه پاور انتخاب نمایید.
  4. اکنون باید “وایپ دیتا/فکتوری” را انتخاب کرده و سپس با برگشت به منوی اصلی ریکاوری، دستگاه خود را با استفاده از گزینه “reboot system now”  مجددا راه‌اندازی نمایید.

اگر مشکل “بوت‌لوپ” همچنان پابرجا بود، علاوه بر مراحل فوق، “wipe data/factory reset” را هم انتخاب کرده و سپس ری‌بوت نمایید. پس از این، باید مشکل “بوت‌لوپ” رفع شده باشد.

چشم راه پله

دستگاهی است جهت کنترل سیستم روشنایی، برای مکان هایی مثل راه پله ها، پارکینگ ها، اتاق های پروو و اماکنی که نیاز به روشنایی دائمی ندارند. این دستگاه با تشخیص حرکت یک فرد لامپ ها را روشن کرده و پس از طی مدت زمانی قابل تنظیم، لامپ ها را خاموش می کند. این چشم ها در سه نوع ۱۴۰ درجه، ۱۸۰درجه و ۳۶۰ درجه در بازار موجودند. که نوع ۱۴۰ درجه آن بصورت توکار و نصب در قوطی کلید به کار میرود. نوع ۱۸۰ درجه برای نصب بر روی دیوار و نوع ۳۶۰ درجه برای نصب در سقف ساخته شده است. تصویر این مدل چشم ها را به ترتیب در پایین ملاحظه می کنید.

 

چشم راه پله 140 درجه

چشم راه پله ۱۴۰ درجه

 

چشم راه پله 180 درجه

چشم راه پله ۱۸۰ درجه

 

چشم راه پله 360 درجه

چشم راه پله ۳۶۰ درجه

 

 

در داخل چشم ها معمولاً دو یا سه ولوم وجود دارد که می توانید با چرخاندن آنها مقدار حساسیت، مقدار زمان و مقدار نور را بسته به نیازتان تنظیم کنید.

مثلاً چرخاندن ولوم نور به سمت علامت منفی (یا شکل ماه) باعث می شود که لامپ ها فقط در طول شب روشن شوند. و اگر کسی در طول روز این چشم ها را تحریک کند، لامپ ها روشن نشود.

یا چرخاندن ولوم زمان به سمت علامت مثبت باعث می شود که بعد از تحریک شدن چشم ها، لامپ ها مدت زمان بیشتری روشن بمانند.

یا چرخاندن ولوم حساسیت به سمت منفی باعث می شود که چشم راه پله با حرکت حیوانات کوچکی مثل گربه تحریک نشود و لامپ ها را روشن نکند.

 

و نقشه نصب همه آنها به صورت زیر است.

 

نقشه چشم راه پله

نقشه چشم راه پله

نقشه چشم راه پله

 

 

نقشه بالا را اگر بخواهیم به صورت خودمانی تفسیر کنیم تا هیچ وقت آن را فراموش نکنید به این صورت است که: چشم راه پله دستگاهیه که یک فاز و نول می خواد تا کار کنه (سیم قهوه ای و آبی). زمانی هم که شروع به کار کرد، اگر توسط یک شخص یا موجود زنده تحریک بشه از سیم فازی که بهش دادیم یک مقداریش رو از طریق سیم قرمز رنگ به ما پس میده.

 

نکته : از آنجایی که لامپ های کم مصرف به چند دقیقه زمان نیاز دارند تا به حداکثر نوردهی خود برسند، لذا بهتر است برای جاهایی که از این نوع چشم ها استفاده می کنید، از لامپ های رشته ای استفاده کنید.

نکته: اگر سنسوری را در طول روز نصب کردید و خواستید که آن را تست کنید، ولوم LUX را روی علامت خورشید قرار دهید. در غیر اینصورت سنسور عمل نمی کند.

نکته: این سنسور ها بعد از نصب به حدوداً یک دقیقه زمان نیاز دارند تا اصطلاحاً گرم شوند و شروع به کار کنند. پس اگر سنسور را تازه نصب کرده اید و حرکاتی غیر عادی مشاهده کردید تعجب نکنید.

نکته: اگر سنسور را در مکان های گرم مثل موتورخانه نصب کنید، حساسیت سنسور به میزان قابل توجهی کم می شود.

نکته: اگر سنسور پیوسته روشن است و لامپ ها را خاموش نمی کند. این موارد را چک کنید:

۱- ابتدا کمی با ولوم های تنظیم آن ور بروید. ۲- یک بار برق ورودی به سنسور را قطع و وصل کنید. ۳- چک کنید از حداکثر توان مصرفی سنسور، بار اضافه تری از آن نگرفته باشید. حدوداً شما مجاز هستید با هر سنسور ۱۰ عدد لامپ ۴۰ وات کم مصرف یا ۱۰ عدد لامپ ۱۰۰ وات رشته ای را روشن کنید.

 

نصب سنسور حرکتی (چشم مادون قرمز) در محیط های باز

خیلی از کاربران سایت سوال می پرسند که وقتی سنسوری را در هوای آزاد یا در محوطه نصب می کنیم، زمانی که هوا طوفانی است و شاخ و برگ درختان یا اشیا تکان می خورند این سنسورها  به صورت خودکار عمل کرده و چراغ روشن می شود. یا اینکه بعضی وقتها کلاً نمی خواهیم سنسور عمل کند، راه حل چیست؟

 

نصب سنسور حرکتی در محوطه

 

همان طور که در نقشه بالا مشاهده می کنید یک کلید یک پل در مسیر سیم فاز ورودی به سنسور قرار گرفته که می توانید در مواقعی که نیازی به سنسور نیست، برق آن را قطع کنید.

ﺧﺪﺍﯾـﺎ …

ﺩﻟﻢ ﻣﮯ ﺧﻮاﻫﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺪﺍﻳﺖ کنم

ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ_ﯾـﺎ_شــاهِدَ_ﮐُـﻞِّ_ﻧـَﺠْﻮی

ﻭ بگویم ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩ ﺁﺭاﻣشــیــ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩ ﺧـﻮﺩ ِ بیــقرار

ﺧﺪﺍﯾـﺎ ﺧﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮﻡ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ میخوﺍﻫﯽ ﺑﺴﺎﺯ!

رهبرم اخم کند …

❖ رهبرم اخم کند…
❖ قایقی خواهم ساخت…
❖ خواهم انداخت به دریای دل اربابم…
❖ قایق از خشم پر است…
❖ و دل از نفرت تکفیری ها…
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
❖ قصه ی فهمیده…
❖ باز تکرار کنم؟؟؟
❖ نه دگر این بار دعوا…
❖ به سر سربند نیست…
❖ همه سربندها… نام یا فاطمه است…
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
❖ نشود تکرار باز عاشورا…
❖ خیمه ها اینبار جایش امن است…
❖ علم عباس هم…
❖ دست نیکوی گل سرسبد فاطمه است…
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
❖رهبرم خامنه ایست…
❖ رهبرم سید و اولاد علی است…
❖ رهبرم اخم کند…
❖ به خدا مادرتان داغ شما می بیند…
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
❖ حاج همت رفته….
❖ کاظمی دیگر نیست…
❖ پدرموشک ایران هم رفت…
❖ لیک از عالم غیب…
❖ باز با ما هستند‌.‌‌..
❖ حاج قاسم هم هست…
❖ که سلیمانی کرد همه دنیا را فتح…
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
❖ همه ی ما هستیم‌‌
❖ ‌کور خواندید اگر
❖ باز هم فکر کنید
❖ که علی تنهاست
❖ نامه های بیعت با مسلم
❖ همه اش ایرانیست
❖ همه با خون خود امضا کردیم
❖ خاک پای پسر زهراییم
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
❖ باز دنیا انگار
❖ تشنه ی خون شده است
❖ هوس رویش لاله کرده
❖ دور تا دور ضریح عباس
❖ خون شیعه ز گرفتاری تن خسته شده
❖ وقت آنست که آزاد شود از رگ ها
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
❖ رهبرم اخم نکن
❖ به خدا اذن دهی
❖ شیعه با خون خودش میشوید
❖ همه ی لشکر کفر
❖ اینبار نه هفتاد و دو تن بلکه «هفتاد و دو میلیون»

شعر مداحی درباره امام حسین (ع)

مرا درد و مرا درمان حسین(ع) اســت
مـرا اول مـــــــرا پایان حسین(ع) است
دل هر کـس به ایمانی سرشتـــــه
مرا هم دین و هم ایمان حسین(ع) است
همه عالم به اذن حق تعالــــــــــی
چو عبدی سر به فرمان حسین(ع) است
بهشت و جنت و فردوس اعــــــلاء
همه معلــــــــــول پیمان حسین(ع) است
برای هر دلی جانان و جانـــــــــــی
مرا هم جان و هم جانان حسین(ع) است
عقول جن و انس و هم ملائــــــک
به حقِ حق که حیران حسین(ع) است
چو خواهم روضه ی رضوان به فردا
که من را روضه ی رضوان حسین(ع) است
چرا عالم ز جانش نـــــــــــاله دارد
مگر او هم پریشان حسین(ع) است
اگر خواهی ز حال عبد مســــــکین
خوشا حالش که مهمان حسین(ع) است

شب عاشورا

امشب شهادت نامه ی عشاق امضا می شود
فردا ز خون عاشقان، این دشت دریا می شود

امشب کنار یکدگر، بنشسته آل مصطفی
فردا پریشان جمعشان، چون قلب زهرا می شود

امشب بود بر پا اگر، این خیمه ی خون خدا
فردا به دست دشمنان، بر کنده از جا میشود

امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی
فردا صدای الامان، زین دشت بر پا می شود

امشب کنار مادرش، لب تشنه اصغر خفته است
فردا خدایا بسترش، آغوش صحرا می شود

امشب که جمع کودکان، در خواب ناز آسوده اند
فردا به زیر خار ها، گم گشته پیدا می شود

امشب رقیه حلقه ی زرین اگر دارد به گوش
فردا دریغ این گوشوار از گوش او وا می شود

امشب به خیل تشنگان، عباس باشد پاسبان
فردا کنار علقمه، بی دست، سقا می شود

امشب که قاسم زینت گلزار آل مصطفی ست
فردا ز مرکب سرنگون، این سرو رعنا می شود

امشب بود جای علی، آغوش گرم مادرش
فردا چو گل ها پیکرش، پا مال اعدا می شود

امشب گرفته در میان، اصحاب، ثار الله را
فردا عزیز فاطمه، بی یار و تنها می شود

امشب به دست شاه دین، باشد سلیمانی نگین
فردا به دست ساربان، این حلقه یغما می شود

امشب سر سر خدا، بر دامن زینب بود
فردا انیس خولی و دیر نصاری می شود

ترسم زمین و آسمان، زیر و زبر گردد حسان
فردا اسارت نامه ی زینب چو اجرا می شود

حبیب الله چایچیان (حسان)